Ondernemingsraad

  • Quickscan pensioenregeling t.b.v.OR
  • (Her)Ontwerp pensioenregeling
  • Beoordeling wijzigingsverzoek werkgever
  • Begeleiding wijziging/contractverlening pensioenregeling
  • Prognose ontwikkeling pensioenlasten en -aanspraken
  • Waardeoverdrachtberekening collectief
  • Harmonisatie pensioenregelingen
  • Due diligence en samenvoegingen OR
  • Instemmingsaanvraag en algemene begeleiding OR