Voorlopers in kosteninnovatie

Voorlopers in kosteninnovatie het Pensioenadvies moet passend zijn maar tevens toetsen wij of de tarieven en kosten nog concurrerend zijn middels software (pensioennavigator).
Hierbij draait het om passende en betaalbare arbeidsvoorwaarden, dit streven wij dan ook na zowel nu als in de toekomst.

Vragen?  010 - 477 15 77

Pensioencommunicatie

BEB is een voorloper op het gebied van Pensioencommunicatie we willen dan ook zorgdragen voor de bewustwording van het pensioen bij zowel u als werkgever als bij de betreffende werknemer.

Vragen? 010 - 477 15 77

Pensioendesk Rotterdam

Pensioendesk Rotterdam maakt gebruik van de zeer professionele pensioenformule van Persioendesk.

Pensioendesk is een gespecialiseerde en kwaliteit bepalende pensioenformule, gericht op het bieden van ondersteuning aan organisaties die strategisch gekozen hebben voor hoogwaardige pensioenadvisering op consultancy en/of provisiebasis (abonnementen).

Vragen? 010 - 477 15 77

Grootzakelijke markt

Wij van BEB hebben perfecte oplossingen ook voor de groot-zakelijk markt. Of je nu in een bepaalde werkingssfeer zit, dus verplichtsstelling bij een bepaalde bedrijfstakpensioenfonds hebt, of via de CAO wij hebben de expertise om u te ondersteunen.

Vragen? 010 - 477 15 77

Quickscan / Second Opinion

Nodig ons uit voor een kennismakingsgesprek waarbij we u in korte tijd kunnen laten zien of uw regeling nog steeds de juiste is, is er bijvoorbeeld gedacht aan de toekomstige wijzigingen? Provisieloos, beheer, pensioenleeftijd naar 67 jaar.

Vragen? 010 - 477 15 77

Berkenhof EB / Pensioendesk Rotterdam heeft een ruime expertise op het terrein van collectieve pensioenregelingen. Zowel werkgevers als ondernemingsraden doen een beroep op onze consultants bij pensioenvraagstukken.

Indien nodig inventariseren wij uw persoonlijke situatie en uw toekomstplannen en -wensen. Op basis hiervan maken we een prognose van uw financiële situatie op langere termijn.

De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij de fiscale- en juridische opzet van een pensioenregeling. Berkenhof Employee Benefits / Pensioendesk Rotterdam adviseert de OR op de volgende deelgebieden.

Berkenhof EB / Pensioendesk Rotterdam is gespecialiseerd in complexe pensioenvraagstukken voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA). U moet hierbij denken aan de volgende deelgebieden.Berkenhof Employee Benefits & WFT pensioen

Binnen Berkenhof Employee Benefits zijn we WFT pensioen gecertificeerd.