Verzuim- en inkomen

Verzuim- en inkomen

Voorkomen is uiteraard beter dan genezen maar ook als uw samen met u medewerkers maximaal inzet op vitaliteit en duurzame inzetbaar, kan het gebeuren dat u medewerkers langdurig uitvalt. 

Berkenhof zet dan ook in op preventie maar biedt tegelijk oplossingen voor zowel u als werkgever en uw medewerkers. Dit doen wij door:

Preventie

 • Hoe houdt u uw personeel vitaal?  Goede werkomgeving (sfeer), sociale motivatie, fysieke en mentale gezondheid, gezonde voeding. In samenwerking met verzekeraars zijn hier tools (apps) voor beschikbaar.

  • Zoals Vitality van ASR en Veerkracht van Nationale-Nederlanden

   

  • Op het moment dat deze apps gecombineerd worden met inkomensverzekeringen (zoals verzuim of WIA) of zorg zijn veelal extra voordelen te verkrijgen voor zowel u als werkgever als uw medewerkers 

Afdekking loondoorbetalingsplicht bij ziekte

 • Als werkgever bent u verplicht om gedurende de 1ste 2 ziektejaren het inkomen (gedeeltelijk) door te betalen. Op het moment dat u financieel in problemen kunt komen vanwege het langdurig uitval van medewerker(s), is het voor u als werkgever een overweging om dit risico af te dekken. De kosten daarvan zijn o.a. afhankelijk van uw verzuim in het verleden, de opbouw van uw personeelsbestand, uw sectorindeling en de gekozen duur van eigen risicoperiode.
 • Naast het afdekken van het risico is het ons doel dat we uw verzuim structureel verlagen en waar nodig verzuimexperts inschakelen. Ook als u het bovengenoemd risico – bijv. vanwege de grootte van uw bedrijf – niet wenst af te dekken , kunnen we deze dienstverlening in combinatie met preventie aanbieden. Ook deze dienstverlening ondersteunt in goed werkgeverschap.

Afdekking risico doorbelasting vanuit de Ziektewet en/of WIA

 • Als uw bedrijf middelgroot (vanaf Euro 903.000,- SV loon in 2023) of groter is wordt de schade vanuit de Ziekte en/of WIA (gedeeltelijk doorbelast. Ook als werkgever maximaal ingezet hebt op herstel en de instroom niet had kunnen voorkomen. Na de 2 jaar loondoorbetaling (incl. evt. periode in de Ziektewet) zal de schade (lees WGA loongerelateerde en WIA vervolguitkeringen) van de betreffende medewerker afhankelijk van uw grootte geheel of gedeeltelijk aan u worden doorbelast. En dit voor een periode van max. 10 jaar. 
 • Dit kunt u geheel of gedeeltelijk afdekken door eigenrisicodrager te worden en dit risico af te dekken bij een verzekeraar. De bestaande schadegevallen blijven dan bij de overheid (lees publiek/UWV) achter. Samen met u kijken we wat voor u de meest passende oplossing is.  
 • Let op! Bovengenoemd risico ontstaat ook bij overnames, zeker als de overgenomen partij nog publiek verzekerd was en u reeds eigenrisicodrager bent!
 • Door u goed vooraf te informeren kunt u dit risico voorkomen.

Inkomensverzekeringen die het inkomen bij arbeidsongeschiktheid aanvullen

 • Deze inkomensverzekeringen kunnen tijdelijk (bijv. 1 tot 7 jaar) of langdurig (max. datum bereiken AOW leeftijd) het inkomen aanvullen.
 • Indien u binnen een cao valt zullen we een maatwerkoplossing voor u maken. Indien niet maken we samen met een inschatting van de financiele risico’s welke uw medewerkers hebben in geval van arbeidsongeschiktheid. Dit kan bij een arbeidsongeschiktheid zijn van minder dan <35% zijn. Voor dit risico heeft de overheid geen eventuele aanvulling, net als voor het inkomen boven de grens voor sociale premie (Euro 59.707,- in 2022).
 • Onze ambitie is dat werknemers nooit benadeeld mogen worden door bijv. het verder stijgen van de AOW leeftijd. Ook dat ondersteunt u in goed werkgeverschap 

Eenmalige uitkeringen bij overlijden en invaliditeit door een ongeval

Een ongeluk zit in een klein hoekje en zelfs kleine ongelukjes kunnen grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld overlijden of blijvend (gedeeltelijk) invalide worden. Het maakt in dit kader niet uit of het thuis of tijdens werktijd plaatsvindt. Het is dan ook een  zgn. 24-uursdekking. 

Met een ongevallenverzekering dek je in ieder geval de eenmalige financiële gevolgen door een ongeluk. Het is daarbij ook een betaalbare extra arbeidsvoorwaarde.

De dekking is ruim, Echter er zijn wel uitsluitingen bijv. op gebied van roekeloosheid.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

De laatste informatie elke maand